Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια

Στο πλαίσιο του έργου STRATENERGY πραγματοποιήθηκε η 4η Εταιρική Συνάντηση της ομάδας (διαδικτυακά) την Δευτέρα και Τρίτη 2 & 3 Νοεμβρίου 2020 ...