Αποδοτικη

Χρησης Ενεργειας

Σε δημοσια κτιρια της διασυνοριακης περιοχης.

STratenergy

Tο έργο STRATENERGY επιδιώκει την εδραίωση της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των πλέον αρμόδιων εθνικών δομών Ελλάδας- Κύπρου και αφορά την υλοποίηση μιας σύγχρονης κοινής – στη διασυνοριακή περιοχή – στρατηγικής για την ενσωμάτωση της εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2030 στα κτίρια Φορέων του δημοσίου και ευρύτερα δημοσίου τομέα.

Το έργο σχεδιάστηκε με πλήρη μεθοδικότητα, με γνώση των αναγκών του προγράμματος «GR-CY 2014-20» προετοιμάζοντας νέα έτοιμα προς υλοποίηση έργα σε δημόσια κτίρια από νέους φορείς.

βασικοσ στοχοσ

Να υλοποιηθούν ώριμα έργα Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας (ΑΧΕ) σε αντιπροσωπευτικά δημόσια κτίρια της διασυνοριακής περιοχής και να οριστικοποιηθεί το «κοινό πλαίσιο στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού» για την εξοικονόμηση στα δημόσια κτίρια – βασικό ενεργοβόρο καταναλωτή και προτεραιότητα ενεργειακής πολιτικής , αναδεικνύοντας τον ζητούμενο «υποδειγματικό τους ρόλο» έως το 2030 βάσει πρόσφατής (30/11/16) δέσμης τροποποιήσεων οδηγιών της ΕΕ “Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους”.

Στοχοι του εργου

Ανταγωνιστικοτητα

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιλέξιμης περιοχής με την στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

καλυψη

την κάλυψη πεδίων ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και μεταφορών, μέσω της προώθησης μιας οικονομίας με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα

προληψη και προωθηση

την πρόληψη καταστροφών, την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνολογιών για την προστασία φυσικών πόρων.

προυπολογισμοι

0

Συνολικος προϋπολογισμος Προγραμματος

0

προϋπολογισμος του εργου

Επικοινωνια

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιεσδήποτε πληροφορίες επιθυμείτε