Στρατηγικές Δράσεις Δημοσιότητας της ΕΝ.Π.Ε.

Επιτυχημένη Υλοποίηση των Δράσεων Δημοσιότητας της ΕΝ.Π.Ε. στην Πράξη STRATENERGY

Στα πλαίσια της Πράξης STRATENERGY (Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια) η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg VA Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 στην οποία συμμετέχει ως Δικαιούχος η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε.

Στις εκπαιδευτικές δράσεις συζητήθηκαν σε βάθος τα θέματα ενσωμάτωσης τεχνολογιών Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας (ΑΧΕ) σε κτιριακές υποδομές του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα και συμμετείχαν στελέχη της ΕΝ.Π.Ε. καθώς και εκπρόσωποι των μελών – Περιφερειών της ΕΝ.Π.Ε. από τις επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος της Ελλάδος αλλά και από όλη την χώρα – μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι συμμετέχοντες έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για τα θέματα που συζητήθηκαν. Την επιστημονική υποστήριξη των δράσεων είχαν εξειδικευμένα στελέχη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Ειδικότερα τα θέματα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στις εκπαιδευτικές δράσεις της ΕΝ.Π.Ε. συμπεριελάμβαναν:

  • Περιγραφή του ρόλου της ΕΝ.Π.Ε. στο STRATENERGY.
  • Τα Πιλοτικά Έργα στην Ελλάδα και Κύπρο του STRATENERGY.
  • Μετρητικά Συστήματα και Επιβεβαίωση των Αποτελεσμάτων των Πιλοτικών Έργων στο STRATENERGY.
  • Περιπτώσεις Επιταχυμένων Εφαρμογών για την  Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Δημόσιους Φορεία
  • Περιπτώσεις Επιταχυμένων Εφαρμογών για την Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσιους Φορείς
  • Η Διαδικτυακή Εφαρμογή του STRATENERGY: Το Εργαλείο των Αποφάσεων  και το Έμπειρο Εργαλείο
  • Το Θεσμικό Πλαίσιο για την ΑΧΕ με ορίζοντα το 2030.
  • Ερωτήσεις – Συζήτηση

Η. ΕΝ.Π.Ε. θα συνεχίζει να στηρίζει την επιτυχή ολοκλήρωση της Πράξης STRATENERGY μέχρι το τέλος της, ενώ θα αξιοποιήσει σε όλους του ΟΤΑ τα αποτελέσματα και την χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής www.strat-energy.eu