Εναρκτήρια συνάντηση

Στις 29 & 30 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση της συντονιστικής ομάδας του έργου “Stratenergy” στη Λάρνακα. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Επικεφαλής Εταίρου Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου (ΥΕΕΒΤ) , της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) , του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) , της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Κω.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν και καθορίστηκαν μεταξύ άλλων οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για την ομαλή υλοποίηση του έργου.

Οι στόχοι του STRATENERGY είναι: η υλοποίηση νέων ώριμων στρατηγικών έργων ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια, η οριστικοποίηση ενός κοινού πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού φορέων του δημοσίου τομέα για το 2030 για την ενσωμάτωση της εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό τους απόθεμα και η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω πιλοτικής εφαρμογής με χρήση σύγχρονων εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής / μεθοδολογιών υποστήριξης αποφάσεων και διεύρυνσης του κοινού πλαισίου σε συνέπεια με τις συναφής πολιτικές.