Δήμος Κως

Τίτλος: Στρατηγικό Έργο Βελτίωσης της ΑΧΕ σε Κτίρια του Δήμου Κω.

Αντικείμενο:
Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τομείς.

Φορέας: Δήμος Κω.

Προϋπολογισμός: 260.096 Ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε μικρής έκτασης επένδυση (small scale investment), η οποία
αφορά δυο εμβληματικά κτίρια του Νοτίου Αιγαίου το κτήριο του Γυμνασίου-Λυκείου στην Αντιμάχεια  και το κτήριο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην πόλη της Κω.

 Συγκεκριμένα, στο Γυμνασίο – Λυκείο πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

  • Αντικατάσταση
    εξωτερικών κουφωμάτων με νέα αλουμινίου με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.
  • Αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED.

Στο κτήριο της Τεχνικής Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

  • Αντικατάσταση του συμβατικού λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας.
  • Αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://strat-energy.eu/pilot-project/2-buildings-town-hall-and-high-school