Δήμος Θήρας

Τίτλος: Στρατηγικό Έργο

Βελτίωσης της ΑΧΕ σε Κτίριο του Δήμου Θήρας.

Αντικείμενο: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.

Φορέας: Δήμος Θήρας


Προϋπολογισμός: €237.110,00


Αφορά το κτήριο του Κρατικού Παιδικού Σταθμού Επισκοπής στην Σαντορίνη (Θήρα). Το κτίριο εξυπηρετεί τις ανάγκες 200 περίπου παιδιών καθημερινά. Η επιδεικτική δράση συμβάλει συνολικά στην σταδιακή μετατροπή ενός Δημόσιου κτηρίου σε επιδεικτικό / πρότυπο κτήριο nZEB σύμφωνα με τις επιταγές των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για το 2030.


Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε:
1. Η αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με νέα ξύλινα κουφώματα με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.
2. Η αντικατάσταση του συμβατικού λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας και θα γίνει εγκατάσταση σωμάτων στοιχείου/ανεμιστήρα (fan coils).

3. Η αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED.


Για περισσότερες πληροφορίες: http://strat-energy.eu/pilot-project/nursery-in-thira