Δήμος Ανατoλικής Σάμου

Τίτλος: Στρατηγικό Έργο Βελτίωσης της ΑΧΕ σε Κτίριο του Δήμου Σάμου.

Αντικείμενο: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.

Φορέας: Δήμος Σάμου.

Προϋπολογισμός: 335.348 Ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε μικρής έκτασης επένδυση (small scale investment), η οποία αφορά στο Δημαρχείο στην πόλη του Βαθιού Σάμου, που ο Δήμος έχει το νόμιμο δικαίωμα παρέμβασης.

Η παρούσα επιδεικτική δράση συμβάλει συνολικά στην σταδιακή μετατροπή του εμβληματικού δημοσίου κτιρίου στην περιοχή, ως επιδεικτικό / πρότυπο κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – Nearly Zero Energy Building (NZEB) σύμφωνα με τις επιταγές των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για το 2020, καθώς και των νέων προσκλήσεων των ανακοινώσεων της επιτροπής για “clean energy for all European” (COM 0860 – 30.11.2016) και ειδικότερα την πρόταση για τροποποίηση της οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια 2010/31/EU (COM 765) με ορίζοντα για το 2030.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: Δημαρχείο της Ανατολικής Σάμου (strat-energy.eu)