2ο εκπαιδευτικο σεμινάριο ΑΝΕΛ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία την Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021 η Ημερίδα Ενημέρωσης για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας (ΑΧΕ) και το 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια κτίρια.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγινε παρουσίαση του έργου « Stratenergy « από την ΑΝΕΛ  και στη συνέχεια το ΚΑΠΕ παρουσίασε τη διαδικτυακή εφαρμογή για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων. Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση καινοτόμων παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια από την εταιρεία Living Prospects. 

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που υλοποιήθηκε κατά το 2ο μέρος έγινε παρουσίαση προτάσεων για την αλλαγή συμπεριφοράς και εξοικονόμησης ενέργειας . Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ολοκληρώθηκε με το διαδραστικό παιχνίδι/ εκπαιδευτικό παιχνίδι για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά το οποίο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας να αξιολογήσουν το επίπεδο της γνώσης τους σε πρακτικά θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων του δημοσίου (υπουργεία, αρχές τοπικές αυτοδιοίκησης), ιδιωτικές επιχειρήσεις και ευρύ κοινό.